Technological University (Hmawbi)

၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ အမည်စာရင်း

11-03-2022

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၂၂ ခုနစ်အောင်)

တက္ကသိုလ်အမည် - နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)

အထူးပြုဘာသာရပ် - နည်းပညာ

ဦးရေ - ၁၉၄

Attachments