Technological University (Hmawbi)

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသည့်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏အမည်စာရင်း

04-01-2022

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်အောင်)

တက္ကသိုလ်အမည် - နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ)

အထူးပြုဘာသာ - နည်းပညာ

ဦးရေ -   ၃၃၁

Attachments