Technological University (Hmawbi)

ဘွဲ့ဝတ်စုံများ သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်

01-27-2020

နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှော်ဘီ ဘွဲ့ဝတ်စုံများ ၂၄-၁-၂၀၂၀မှစတင် သွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ပိတ်ရက်မရှိ နံနက် (၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထုတ်ပေးနေပါပြီ။ သွားရောက်ထုတ်ယူရမည့်နေရာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

 

အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

Photos